Uitreiking KVO-B Certificaat


Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de IGE, door wethouder Steven Kraaijeveld het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijven (KVO-B)uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de IGE, Brandweer, Politie en Gemeente Eersel.
Op de foto van vlnr, en van Otterdijk, Ronald Drenth, Bert van Raay, Michiel Oldenhof en Wethouder Steven Kraaijeveld.
De Projectgroep KVO Houdt zich onder andere bezig met het terugdringen van inbraken en overlastmeldingen, gezamenlijke oefeningen van bedrijfshulpverlening met de brandweer, maar ook met parkeerproblematiek en preventie.Wat houdt KVO-B in:

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) is een aanpak voor lokale ondernemersverenigingen, gemeente en politie en brandweer voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Uitgangspunt is blijvende samenwerking voor veilige bedrijventerreinen, een veilige werkomgeving en vaste samenwerkingsafspraken.
Het KVO-B is een voortdurend proces met als doel certificering en hercertificering. Het Handboek ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen’ beschrijft hoe een bedrijventerrein in aanmerking komt voor het certificaat. Het eerste certificaat vormt de basis van KVO-B en is daarmee verplicht.
Het KVO-B is een direct gevolg van afspraken die in 2000 zijn gemaakt door MKB-Nederland, VNO-NCW, de verzekeraars en de ministeries van EZ, Justitie en Binnenlandse Zaken. MKB-Nederland heeft, op verzoek van het ministerie van Justitie, een coördinerende rol en helpt veel bedrijventerreinen op weg naar het certificaat door het kosteloos ter beschikking stellen van regionale procesbegeleiders. Meer informatie is te vinden op www.kvo.mkb.nl


shadow