Nieuwjaarsreceptie 2013

Op 7 januari 2013 is in het paviljoen "Zuyver" op het E-3 strand de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de IndustrieGroepEersel gehouden. Ook dit jaar was de receptie goed bezocht door leden van de IGE en genodigden.
Michiel de Graaf, Voorzitter van de IGE, memoreerde in zijn nieuwjaarstoespraak dat het afgelopen jaar een uitdagend jaar was, zowel voor de aangesloten ondernemers als ook voor het IGE bestuur. Ontstane vacatures binnen het bestuur konden op redelijk snelle termijn weer vervuld worden. Ook 2013 zal ook een uitdagend jaar worden. Daarom is er gekozen voor het thema “Schouder aan Schouder”. Wat hiermee bedoeld wordt is ook direct duidelijk. Samen sterker om de verwachte tegenwind te trotseren.
Samen moeten wij er voor gaan zorgen dat 2013 voor de Eerselse ondernemers succesvol zal zijn. Het IGE zal hiertoe haar huidige activiteiten voortzetten, als ook een aantal thema bijeenkomsten gaan organiseren rond bedrijfsfinanciering en duurzaamheid. Daarnaast zal zij voldoende gelegenheid creëren voor informeel netwerken. Want noch immer geldt het adagium “beter een goede buur dan een verre (Chinese?) vriend”.
Tevens vestigde hij de aandacht op het feit dat het 25 jaar geleden is dat de IGE is opgericht.
Hierna was het woord aan wethouder Steven Kraaijeveld voor het uitreiken van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijven (KVO-B).
De avond werd daarna voortgezet met gezellige conversaties onder het genot van een goed verzorgd hapje en drankje.
shadow