Thema-avond 'duurzaam ondernemen' groot succes!

Op de avond van 24 oktober 2012 hebben ruim 100 ondernemers uit de Kempen met elkaar gesproken over “Duurzaam ondernemen”. Er werd antwoord gegeven op de vraag; Hoe pak je duurzaam ondernemen aan’? Want dat het ‘de hoogste tijd is’ en er veel manieren zijn om er voordelen mee te behalen is wel duidelijk geworden!
De Gemeente Eersel als initiatienemer, in samenwerking met de Industrie Groep Eersel mochten deze thema-avond organiseren in het prachtige en duurzame gebouw van de Venco Campus. De avond was voor en door de vier verenigingen1 , aangesloten bij het KOP (Kempisch Ondernemers Platform).In het auditorium opende de voorzitter van de Industrie Groep Eersel, Michiel de Graaff, de avond met een film over het (energiezuinig) bouwen van de Venco campus.
Hij spreekt de verwachting uit dat “Het KOP” het facet “Duurzaam Ondernemen” regionaal zal oppakken. Ook verwijst hij naar het ISK (Inkoop Samenwerking de Kempen) dat werkt aan het inkopen van duurzame producten en diensten t.b.v de leden van de reeds genoemde Bedrijfsverenigingen. Volgens de Graaff past duurzaamheid van nature goed bij MKB en familiebedrijven, omdat investeren op de langere termijn bij dit type bedrijven meer voorkomt. Duurzaam ondernemen dient per definitie zorg te dragen voor continuïteit op de langere termijn, zowel voor de aanbieder als voor de afnemer.

Hierna is het woord aan de heer Peter van den Bliek, wethouder milieu, klimaat en duurzaamheid van de Gemeente Eersel. Hij zegt een trotse wethouder te zijn om voor een volle zaal met ondernemers in een prachtig gebouw te staan. De vijf kempengemeenten hebben in de Kempenklimaatvisie afgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn. Hiervoor moeten nogal wat stappen genomen worden:
1. energie besparen
2. efficiënt energie gebruik
3. inzet van hernieuwbare energie.
Deze drie stappen moeten leiden tot duurzame en zelfvoorzienende Kempen. De industrie in de Kempen zijn goed voor 27% van de CO2-uitstoot in de Kempen.
Daarom is het belangrijk dat ook deze groep werk maakt van duurzaamheid en de juiste investeringen doet. Duurzaamheid betekent voor iedereen wat anders en er zijn veel manieren om er invulling aan te geven. Dat blijkt wel uit sprekers / ondernemers die daarna aan het woord komen en hun ideeën en producten delen met de zaal.Ad van de Ven van het gelijknamige architecten- en adviesbureau was betrokken bij de ontwikkeling van de Venco campus en neemt ons mee in het onderwerp “Duurzaam Bouwen”.
Verstandig omgaan met moeder aarde, haar grondstoffen en minstens net zo mooi doorgeven aan toekomstige generaties is het devies. Volgens Ad zitten we midden in het energietransitieproces. Afgelopen 20 jaar was de ontwikkelfase, maar nu is het de hoogte tijd om aan te haken anders missen we de boot naar de toekomst. Ga je (ver)bouwen laat je dan adviseren en denk verder ”Als er een wind van verandering waait, bouwen sommigen schermen, anderen windmolens”.

Pieter Keeris van “Keeris Architecten” gaat hierna verder over het gebruik en de inzet van GPR (gemeentelijke Praktijk Richtlijn). Dit is een middel voor het meetbaar en vergelijkbaar maken van duurzaam bouwen. Zo scoort het gebruik van zonnepanelen goed op het thema energie, maar door het gebruik van (zeldzame) grondstoffen slecht op het thema materialen.

Jan Roggeband vertegenwoordiger van “Brainport Regio Eindhoven” geeft een toelichting op de meerwaarde voor bedrijven in Brainport. Er is een heel netwerk met kennis aanwezig, zoals Smart energy regions op de TU Eindhoven en Automotive in Helmond. Ook bedrijven in de Kempen kunnen hier gebruik van makenTon van de Ven van “Alius Energy” verteld over de macht van de zon die we door de inzet van photo-Voltaische (PV) systemen kunnen omzetten in bruikbare energie. Denk bij de inzet van zonnepanelen aan een terugverdientijd van ongeveer 10 jaar en een investeringrendement van ruim 9 %! Naast de economisch aantrekkelijk van zonne-energie is het ook goed voor je bedrijfsimago en marktpositie. Op hele dak van de Vencocampus ligt vol met zonnepanelen (1.627.920 Wp, dit is gelijk aan 675 woningen met 10 panelen).

Door Jeroen Markhorst van Markhorst Elektro BV wordt de ‘LED-fabel’ ontkrachtigd (sinds 2012). Er wordt nog eens onderstreept dat het belangrijk is om het totale plaatje te bekijken. Zo kan de architect al meedenken om overdag daglicht te gebruiken (gratis). Bij veel ondernemingen is het niet bekend hoeveel euro per jaar aan energie worden gespendeerd of wat het aandeel van de verlichting is. Door Markhorst Elektro worden lichtscans uitgevoerd inclusief lichtadvies (led en intelligente systemen). Speciaal voor die avond konden ondernemers zich inschrijven voor een gratis energieberekening.

Sander Braken van Beukers Groep/E-Truck Europe uit Westerhoven gaat in op de toekomst van duurzaam transport en de achtergronden daarvan zoals de strenge milieueisen, vrijstelling voor voertuigen met alternatieve brandstoffen en de geproduceerde CO2 uitstoot door de verschillende soorten brandstof. De redenen om te kiezen voor elektrisch transport zijn: geen uitstoot schadelijke stoffen, nauwelijks afhankelijk van brandstofvraag, geen energieverbruik bij stilstand, geluidsarm, daarbij niet afhankelijk van venstertijden en daarom transport in de nacht mogelijk.

Ruud Maas van TC&O Mobidesk geeft een uiteenzetting van de mobiliteitsscan die nog tot december 2012 gratis kan worden uitgevoerd door TC&O. Met de scan krijgt een ondernemer inzicht in het vervoer van medewerkers en een advies over slimmer reizen. Hoe kunnen ondernemers op mobiliteit besparen, parkeerproblemen oplossen en transport “vergroenen”. De subsidie om dit gratis te laten uitvoeren geldt voor bedrijven met 25 tot 250 medewerkers en loopt nog tot december 2012.

Ter afsluiting wordt door mevrouw Tonnie Smulders namens “Het KOP” de avond samengevat. Het gaat om het optimaliseren en de juiste balans tussen de 3 P’s (People, Planet, Profit). Er zijn veel redenen en mogelijkheden besproken om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. De Kempen zijn nog geen koploper op het gebied van duurzaamheid, maar de energie van de avond en de opkomst biedt mogelijkheden voor de toekomst een taak voor Het KOP en voor U…..”.

Er zijn onderwerpen die nader besproken moeten worden, maar ook onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen. Heeft u vragen, een mooi aanbod voor uw collega’s of ideeën neem dan contact op met het KOP info@hetkop.nl om mee te denken over een vervolg.Tijdens de netwerkborrel was er gelegenheid om met elkaar verder te kletsen onder het genot van een drankje in de kantine van de Venco Campus. Ook van het netwerken werd optimaal gebruik gemaakt zodat we mogen stellen dat deze thema-avond “Duurzaam Ondernemen”, mede door de goede samenwerking tussen gemeente Eersel, SRE Milieudienst en Industrie Groep Eersel, meer dan geslaagd is en in de toekomst zeker voor een vervolg in aanmerking dient te komen

1 IGE – IndustrieGroepEersel,
OBGB - Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel,
OVBRM - Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden,
BOC - Bergeijkse Ondernemersclub,


shadow