Nieuwjaarsbijeenkomst 2015

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is gehouden op maandag 5 januari 2015 in het Paviljoen “Zuyver”, E3-Strand.
Dit, in samenwerking met de ondernemersvereniging “Content Eersel”.
Ook deze keer is de bijeenkomst goed bezocht. De Vz IGE, Michiel de Graaff, deed een welkomstwoord. Na hem volgden Dion van Bavel, Vz “Stichting Eersel Promotie” en wethouder Gem Eersel, mevr. Liesbeth Sjouw.
Voor de eerste keer dit jaar hebben we aan bedrijven, die in 2013/2014 lid zijn geworden van de IGE, de gelegenheid geboden zich, middels een “elevator pitch”, te presenteren aan de aanwezigen. Hier werd door diverse nieuwe leden goed gebruik van gemaakt.
Aan het eind van deze bijeenkomst kunnen we terug zien op een geslaagde avond


shadow