Reviews

05-01-2015
Nieuwjaarsbijeenkomst 2015

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is gehouden op maandag 5 januari 2015 in het Paviljoen “Zuyver”, E3-Strand.
Dit, in samenwerking met de ondernemersvereniging “Content Eersel”.
Ook deze keer is de bijeenkomst goed bezocht. De Vz IGE, Michiel de Graaff, deed een welkomstwoord. Na hem volgden Dion van Bavel, Vz “Stichting Eersel Promotie” en wethouder Gem Eersel, mevr. Liesbeth Sjouw.
Voor de eerste keer dit jaar hebben we aan bedrijven, die in 2013/2014 lid zijn geworden van de IGE, de gelegenheid geboden zich, middels een “elevator pitch”, te presenteren aan de aanwezigen. Hier werd door diverse nieuwe leden goed gebruik van gemaakt.
Aan het eind van deze bijeenkomst kunnen we terug zien op een geslaagde avond

lees verder


14-04-2014
Presentatie Marc Hendriks, NTS, tijdens Jaarvergadering IGE april 2014

Bekijk hier de presentatie NTS en de waarde van participatie Brainport.

lees verder


14-04-2014
presentatie KempenPlus door Jeroen Wissink

Wilt u de presentatie van Jeroen Wissink over KempenPlus nog een nalezen, klik dan hier

lees verder


23-01-2014
Nieuwjaarsbijeenkomst 2014

De jaarlijkse nieuwjaarsreceptie is gehouden op maandag 6 januari 2014 in het Paviljoen “Zuyver, E3-Strand.
Deze keer, na een onderbreking van enkele jaren, wederom in samenwerking met de ondernemersvereniging “Content Eersel”.
Het was een goed bezochte bijeenkomst waar onder het genot van een hapje en drankje volop van deze gelegenheid gebruik werd gemaakt om te netwerken.
Er werd een woordje tot de aanwezigen gericht door respectievelijk de heer Michiel de Graaf, Vz IGE, Wim van Doornmalen, VZ Content Eersel en wethouder Steven Kraaijeveld namens de gemeente Eersel.
Allen hadden in hun toespraak het thema “Samen” uitgelicht.
Aan het eind van deze bijeenkomst kunnen we terug zien op een geslaagde avond.

lees verder


14-11-2013
PERSBERICHT. Eerste Beursvloer Eersel zeer succesvol!

Het was een drukte van jewelste op het Rythovius College! De eerste maatschappelijke beursvloer op het Rythovius college op 14 november werd druk bezocht door “beurshandelaren” van maatschappelijke instanties, verenigingsleven en ondernemers.

Na een slag op de gong door burgemeester mevrouw Thijs-Rademakers kwam de handel al snel op gang. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, maatschappelijke instanties en verenigingen werden door “hoekmannen en –vrouwen” met elkaar in contact gebracht om te bekijken wat ze voor elkaar konden betekenen.

Vraag en aanbod in menskracht, kennis, materiaal, faciliteiten, en creativiteit werden uitgewisseld met als doel een deal tot stand te brengen tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven. Alle deals werden vastgelegd door notaris Muijsson. Accountant Louis Maas berekende ter plaatse de economische waarde van de tot stand gekomen deals in Euro’s.

De organisatie werd ondersteund door leerlingen van het Rythovius College als onderdeel van hun maatschappelijke stage. Om 18.00 uur werd de handel in vraag en aanbod beëindigd door een slag op de gong van Henk van de Klundert. Wethouder Ria van der Hamsvoord en Michiel de Graaff van de Industriegroep Eersel maakte vervolgens de economische waarde en het aantal gesloten deals bekend. De Beursvloer sloot met 92 deals ter waarde van ruim 71.000,- Euro, een fantastisch resultaat!
Daar bleef het niet bij. Veel deals kwamen ook daarna nog tot stand tijdens de informele netwerkborrel.

De werkgroep Beursvloer Eersel kijkt terug op een intensieve succesvolle eerste Beursvloer in Eersel en hoopt dat deze bijeenkomst het begin kan zijn de relatie tussen het maatschappelijk veld en het bedrijfsleven verder te versterken.

lees verder


13-06-2013
Geslaagde Nationale Buitenspeeldag 2013 BV De Haagdoorn

Zoals u misschien heeft gehoord en gezien, heeft BV “De Haagdoorn” op woensdag 12 juni meegedaan aan de Nationale buitenspeeldag. De kinderen konden deelnemen aan een workshop skeeleren en lekker vrij spelen, fietsen en steppen op straat. Dankzij uw begrip, medewerking en de financiële steun van de industriegroep was het een gezellige en geslaagde dag.

Bedankt! namens BV De Haagdoorn

lees verder


22-03-2013
Ontbijt Bijeenkomst 18 mrt 2013 te Hotel Steensel

07.30 Ontbijt in buffetvorm.
08.00 Opening door Voorzitter IGE Michiel de Graaff.
08.05 Roy Clijnk van ABN AMRO gaf een uiteenzetting over het onderwerp “Informal Investment Services” meer info opinformalinvestment
08.30 Fred van der Stappen van NYSE Euronext (Business Development) begon met een uitleg over het ontstaan van Euronext en wat het nu is. Daarna spitste hij zich toe op het NL Ondernemersfonds m.b.t. mogelijkheden MKB financieringen in Nederland.
09.00 Daarna is het woord aan René Coppens van de RABO Bank de Kempen West. Hij bestede aandacht aan “Alternatieve Financieringsvormen” en “Crowd Funding” (Investering door de massa) welk hoofdzakelijk gaat om financiering van kleine bedragen.
09.15 Als laatste spreker was Robert Vos van 4WRDFINANCE aan het woord met het onderwerp “Alternatieve Financieringsbronnen”. Zie hiervoor als voorbeeld de site symbid
09.45 Afsluiting door de Voorzitter IGE Michiel de Graaff, die de sprekers dankte voor hun verhaal en de deelnemers voor hun aanwezigheid.

Wilt u de presentatie van René Coppens Rabobank nog een keer bekijken klik op rabobank presentatie
Voor de presentatie van Fred van der Stappen van NYSE Euronext klik op 4wrdfinance presentatie

lees verder


23-01-2013
Nieuwjaarsreceptie 2013

Op 7 januari 2013 is in het paviljoen "Zuyver" op het E-3 strand de jaarlijkse Nieuwjaarsreceptie van de IndustrieGroepEersel gehouden. Ook dit jaar was de receptie goed bezocht door leden van de IGE en genodigden.
Michiel de Graaf, Voorzitter van de IGE, memoreerde in zijn nieuwjaarstoespraak dat het afgelopen jaar een uitdagend jaar was, zowel voor de aangesloten ondernemers als ook voor het IGE bestuur. Ontstane vacatures binnen het bestuur konden op redelijk snelle termijn weer vervuld worden. Ook 2013 zal ook een uitdagend jaar worden. Daarom is er gekozen voor het thema “Schouder aan Schouder”. Wat hiermee bedoeld wordt is ook direct duidelijk. Samen sterker om de verwachte tegenwind te trotseren.
Samen moeten wij er voor gaan zorgen dat 2013 voor de Eerselse ondernemers succesvol zal zijn. Het IGE zal hiertoe haar huidige activiteiten voortzetten, als ook een aantal thema bijeenkomsten gaan organiseren rond bedrijfsfinanciering en duurzaamheid. Daarnaast zal zij voldoende gelegenheid creëren voor informeel netwerken. Want noch immer geldt het adagium “beter een goede buur dan een verre (Chinese?) vriend”.
Tevens vestigde hij de aandacht op het feit dat het 25 jaar geleden is dat de IGE is opgericht.
Hierna was het woord aan wethouder Steven Kraaijeveld voor het uitreiken van het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijven (KVO-B).
De avond werd daarna voortgezet met gezellige conversaties onder het genot van een goed verzorgd hapje en drankje.

lees verder


23-01-2013
Uitreiking KVO-B Certificaat


Tijdens de Nieuwjaarsreceptie van de IGE, door wethouder Steven Kraaijeveld het certificaat Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijven (KVO-B)uitgereikt aan de vertegenwoordigers van de IGE, Brandweer, Politie en Gemeente Eersel.
Op de foto van vlnr, en van Otterdijk, Ronald Drenth, Bert van Raay, Michiel Oldenhof en Wethouder Steven Kraaijeveld.
De Projectgroep KVO Houdt zich onder andere bezig met het terugdringen van inbraken en overlastmeldingen, gezamenlijke oefeningen van bedrijfshulpverlening met de brandweer, maar ook met parkeerproblematiek en preventie.

Wat houdt KVO-B in:

Het Keurmerk Veilig Ondernemen voor bedrijventerreinen (KVO-B) is een aanpak voor lokale ondernemersverenigingen, gemeente en politie en brandweer voor het organiseren van samenwerking en het denken over veiligheid. Uitgangspunt is blijvende samenwerking voor veilige bedrijventerreinen, een veilige werkomgeving en vaste samenwerkingsafspraken.
Het KVO-B is een voortdurend proces met als doel certificering en hercertificering. Het Handboek ‘Keurmerk Veilig Ondernemen voor Bedrijventerreinen’ beschrijft hoe een bedrijventerrein in aanmerking komt voor het certificaat. Het eerste certificaat vormt de basis van KVO-B en is daarmee verplicht.
Het KVO-B is een direct gevolg van afspraken die in 2000 zijn gemaakt door MKB-Nederland, VNO-NCW, de verzekeraars en de ministeries van EZ, Justitie en Binnenlandse Zaken. MKB-Nederland heeft, op verzoek van het ministerie van Justitie, een coördinerende rol en helpt veel bedrijventerreinen op weg naar het certificaat door het kosteloos ter beschikking stellen van regionale procesbegeleiders. Meer informatie is te vinden op www.kvo.mkb.nl

lees verder


24-10-2012
Thema-avond 'duurzaam ondernemen' groot succes!

Op de avond van 24 oktober 2012 hebben ruim 100 ondernemers uit de Kempen met elkaar gesproken over “Duurzaam ondernemen”. Er werd antwoord gegeven op de vraag; Hoe pak je duurzaam ondernemen aan’? Want dat het ‘de hoogste tijd is’ en er veel manieren zijn om er voordelen mee te behalen is wel duidelijk geworden!
De Gemeente Eersel als initiatienemer, in samenwerking met de Industrie Groep Eersel mochten deze thema-avond organiseren in het prachtige en duurzame gebouw van de Venco Campus. De avond was voor en door de vier verenigingen1 , aangesloten bij het KOP (Kempisch Ondernemers Platform).

In het auditorium opende de voorzitter van de Industrie Groep Eersel, Michiel de Graaff, de avond met een film over het (energiezuinig) bouwen van de Venco campus.
Hij spreekt de verwachting uit dat “Het KOP” het facet “Duurzaam Ondernemen” regionaal zal oppakken. Ook verwijst hij naar het ISK (Inkoop Samenwerking de Kempen) dat werkt aan het inkopen van duurzame producten en diensten t.b.v de leden van de reeds genoemde Bedrijfsverenigingen. Volgens de Graaff past duurzaamheid van nature goed bij MKB en familiebedrijven, omdat investeren op de langere termijn bij dit type bedrijven meer voorkomt. Duurzaam ondernemen dient per definitie zorg te dragen voor continuïteit op de langere termijn, zowel voor de aanbieder als voor de afnemer.

Hierna is het woord aan de heer Peter van den Bliek, wethouder milieu, klimaat en duurzaamheid van de Gemeente Eersel. Hij zegt een trotse wethouder te zijn om voor een volle zaal met ondernemers in een prachtig gebouw te staan. De vijf kempengemeenten hebben in de Kempenklimaatvisie afgesproken om in 2025 energieneutraal te zijn. Hiervoor moeten nogal wat stappen genomen worden:
1. energie besparen
2. efficiënt energie gebruik
3. inzet van hernieuwbare energie.
Deze drie stappen moeten leiden tot duurzame en zelfvoorzienende Kempen. De industrie in de Kempen zijn goed voor 27% van de CO2-uitstoot in de Kempen.
Daarom is het belangrijk dat ook deze groep werk maakt van duurzaamheid en de juiste investeringen doet. Duurzaamheid betekent voor iedereen wat anders en er zijn veel manieren om er invulling aan te geven. Dat blijkt wel uit sprekers / ondernemers die daarna aan het woord komen en hun ideeën en producten delen met de zaal.

Ad van de Ven van het gelijknamige architecten- en adviesbureau was betrokken bij de ontwikkeling van de Venco campus en neemt ons mee in het onderwerp “Duurzaam Bouwen”.
Verstandig omgaan met moeder aarde, haar grondstoffen en minstens net zo mooi doorgeven aan toekomstige generaties is het devies. Volgens Ad zitten we midden in het energietransitieproces. Afgelopen 20 jaar was de ontwikkelfase, maar nu is het de hoogte tijd om aan te haken anders missen we de boot naar de toekomst. Ga je (ver)bouwen laat je dan adviseren en denk verder ”Als er een wind van verandering waait, bouwen sommigen schermen, anderen windmolens”.

Pieter Keeris van “Keeris Architecten” gaat hierna verder over het gebruik en de inzet van GPR (gemeentelijke Praktijk Richtlijn). Dit is een middel voor het meetbaar en vergelijkbaar maken van duurzaam bouwen. Zo scoort het gebruik van zonnepanelen goed op het thema energie, maar door het gebruik van (zeldzame) grondstoffen slecht op het thema materialen.

Jan Roggeband vertegenwoordiger van “Brainport Regio Eindhoven” geeft een toelichting op de meerwaarde voor bedrijven in Brainport. Er is een heel netwerk met kennis aanwezig, zoals Smart energy regions op de TU Eindhoven en Automotive in Helmond. Ook bedrijven in de Kempen kunnen hier gebruik van maken

Ton van de Ven van “Alius Energy” verteld over de macht van de zon die we door de inzet van photo-Voltaische (PV) systemen kunnen omzetten in bruikbare energie. Denk bij de inzet van zonnepanelen aan een terugverdientijd van ongeveer 10 jaar en een investeringrendement van ruim 9 %! Naast de economisch aantrekkelijk van zonne-energie is het ook goed voor je bedrijfsimago en marktpositie. Op hele dak van de Vencocampus ligt vol met zonnepanelen (1.627.920 Wp, dit is gelijk aan 675 woningen met 10 panelen).

Door Jeroen Markhorst van Markhorst Elektro BV wordt de ‘LED-fabel’ ontkrachtigd (sinds 2012). Er wordt nog eens onderstreept dat het belangrijk is om het totale plaatje te bekijken. Zo kan de architect al meedenken om overdag daglicht te gebruiken (gratis). Bij veel ondernemingen is het niet bekend hoeveel euro per jaar aan energie worden gespendeerd of wat het aandeel van de verlichting is. Door Markhorst Elektro worden lichtscans uitgevoerd inclusief lichtadvies (led en intelligente systemen). Speciaal voor die avond konden ondernemers zich inschrijven voor een gratis energieberekening.

Sander Braken van Beukers Groep/E-Truck Europe uit Westerhoven gaat in op de toekomst van duurzaam transport en de achtergronden daarvan zoals de strenge milieueisen, vrijstelling voor voertuigen met alternatieve brandstoffen en de geproduceerde CO2 uitstoot door de verschillende soorten brandstof. De redenen om te kiezen voor elektrisch transport zijn: geen uitstoot schadelijke stoffen, nauwelijks afhankelijk van brandstofvraag, geen energieverbruik bij stilstand, geluidsarm, daarbij niet afhankelijk van venstertijden en daarom transport in de nacht mogelijk.

Ruud Maas van TC&O Mobidesk geeft een uiteenzetting van de mobiliteitsscan die nog tot december 2012 gratis kan worden uitgevoerd door TC&O. Met de scan krijgt een ondernemer inzicht in het vervoer van medewerkers en een advies over slimmer reizen. Hoe kunnen ondernemers op mobiliteit besparen, parkeerproblemen oplossen en transport “vergroenen”. De subsidie om dit gratis te laten uitvoeren geldt voor bedrijven met 25 tot 250 medewerkers en loopt nog tot december 2012.

Ter afsluiting wordt door mevrouw Tonnie Smulders namens “Het KOP” de avond samengevat. Het gaat om het optimaliseren en de juiste balans tussen de 3 P’s (People, Planet, Profit). Er zijn veel redenen en mogelijkheden besproken om aan de slag te gaan met duurzaam ondernemen. De Kempen zijn nog geen koploper op het gebied van duurzaamheid, maar de energie van de avond en de opkomst biedt mogelijkheden voor de toekomst een taak voor Het KOP en voor U…..”.

Er zijn onderwerpen die nader besproken moeten worden, maar ook onderwerpen die nog niet aan bod zijn gekomen. Heeft u vragen, een mooi aanbod voor uw collega’s of ideeën neem dan contact op met het KOP info@hetkop.nl om mee te denken over een vervolg.

Tijdens de netwerkborrel was er gelegenheid om met elkaar verder te kletsen onder het genot van een drankje in de kantine van de Venco Campus. Ook van het netwerken werd optimaal gebruik gemaakt zodat we mogen stellen dat deze thema-avond “Duurzaam Ondernemen”, mede door de goede samenwerking tussen gemeente Eersel, SRE Milieudienst en Industrie Groep Eersel, meer dan geslaagd is en in de toekomst zeker voor een vervolg in aanmerking dient te komen

1 IGE – IndustrieGroepEersel,
OBGB - Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Gemeente Bladel,
OVBRM - Ondernemersvereniging Bedrijventerreinen Reusel-De Mierden,
BOC - Bergeijkse Ondernemersclub,

lees verder


14-09-2012
Social Event 2012 IGE

Dit jaar is de Social Event gehouden op 14 september 2012 en waren we te gast bij de nieuwe, pas geopende Venco Campus. Er heeft zich een record aantal deelnemers aangemeld nl. 182 personen. Bij binnenkomst was er gelegenheid voor een uitgebreide rondleiding door de nieuwe Campus, met uitleg over de diverse facetten binnen het bedrijf door deskundige medewerkers van de Venco-Groep. Aansluitend werd iedereen voorzien van een drankje en een uitstekend georganiseerd en voortreffelijk culinair buffet. Als speciale attractie volgde een optreden van de belgische "Relatiefluisteraar", Arnoud van den Bossche.die ons vermaakte met bij velen bekend voorkomende situaties aangaande relatieperikelen. De avond werd besloten met een gezellig samenzijn onder het genot van een drankje.

lees verder


1 2 3 Volgende pagina Laatste pagina

shadow